Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Betalingsbetingelser

Betalingsbetingelserne hos Hatting A/S er netto 12 dage fra fakturering. Betaling bedes foretaget på det anførte fik nr. nederst på fakturaen eller ved bankoverførsel, se nedenstående, evt. via homebanking. Ved bankoverførsel anføres faktura- og kundenummer. Du kan også tilmelde din faktura til betalingsservice på dette link

Alle kunder, der køber på kredit hos Hatting A/S, kreditvurderes løbende og første gang ved første ordre. Vurderingen sker gennem Experian (tidligere RKI). Personer under 18 år kan ikke købe på kredit. Betaler køber ikke i rette tid, kan Hatting A/S fra forfaldsdatoen kræve betaling for renter i henhold til lov om renter ved forsinket betaling m.v. samt rykkergebyr. Renter udgør 1,25% pr. påbegyndt måned, rykkergebyr udgør kr. 100,- pr. rykker.  Hvis første produktkøb overstiger kr. 5.000,- skal betaling foregå forud via bankoverførsel.