Tilmeld dig vores nyhedsbrev


NYHED

30/7 15.30

Hatting Horsens afdelingen (DK-1351) konstateret smittet med PRRS i et staldafsnit med 25 Duroc produktionsorner.

Ved de rutinemæssige prøver udtaget mandag d. 22 juli reagerede 1 orne positiv for PRRS. Der blev øjeblikkelig indført salgsstop og der blev taget omprøver lørdag morgen. Disse viste sammen med PCR tests, at sektionen var smittet. I sektionen forefindes kun Duroc produktionsorner. De øvrige staldafsnit har ikke vist PRRS smitte i den rutinemæssige PRRS stikprøve overvågning senest udtaget 22/7-2019

Det er over 17 år siden, at en PRRS fri Hatting KS-station senest er blevet smittet, hvor der har været risiko for, at smitten overføres med sæden. Tidligere veterinære undersøgelser har vist, at smitten kan overføres med sæden kort efter, at ornen er smittet.
Risikoen betragtes dog som værende relativ lav.

Horsens afdelingen vil nu blive total saneret.

Yderligere oplysninger kontakt direktør Per Nyby Pedersen på 21699229 eller kundeservice på 7015 9909.

 

OPFØLGNING

31/7 15.00

På Horsens afdeling blev der indført salgsstop fredag d. 26 juli kl. 15.00 efter fundet af 1 PRRS positiv blodprøve udtaget mandag 22. juli. Infektionen i sektionen blev bekræftet mandag d. 29. juli. Dvs. at stikprøverne i de 5 andre sektioner på Horsens afdeling var PRRS negative. Ingen kunder har naturligvis fået leveret sæd efter salgsstoppet blev indført. Til de kunder, som har fået sædbatches fra duroc-orner i den inficerede sektion, vil der tilgå særskilt information.
For at søge at finde smitteudbredelsen i hele afdelingen med 6 sektioner er der d.d. taget 20 blodprøver i hver sektion. Derudover har vi sendt sædprøver fra den 25 juli til PCR-analyse. Ligeledes prøver vi at finde sæddoser opsamlet tidligere, som kan analyseres for indhold af PRRS virus.
På den baggrund kan vi bedre udtale os om , hvornår smitten indtraf. Men det er opfattelsen at fundet af smitten er sket tidligt i smitteforløbet og derfor er der lille sandsynlighed for at de andre sektioner er smittet.
Vi vil løbende holde jer orienteret, via mail og informationer på hjemmesiden

 

Nedenfor ses link til Seges’s anbefaling

https://svineproduktion.dk/aktuelt/nyheder/2019/07/310719_forholdsregler_i_forhold_til_mulig_pprs-smitte

 

OPFØLGNING 

1/8 17.00

Prrs svar på serologiske undersøgelse på Hatting Horsens afd. udtaget onsdag d. 31 juli

Ved blodprøver udtaget den 22. juli blev der fundet en positiv reagent for PRRS i en af de 6 sektioner og stationen fik efterfølgende salgsstop. Blodprøver udtaget 9 dage senere onsdag d. 31 juli i de øvrige 5 sektioner viste, at smitten var spredt i begrænset omfang til de øvrige sektioner. Stationen var således endnu ikke gennemsnittet i går onsdag.

I de 2 sektioner med Landrace og Yorkshire orner blev der udtaget 34 prøver fra orner og af disse var kun  6 dyr  smittet.  

Vi afventer nu PCR test for PRRS fra poolede sædprøver fra en del af de blodprøvede orner opsamlet torsdag d. 25 juli som var sidste dag,  der er udsendt sæd fra afdelingen. Resultatet kommer fredag.

 

OPFØLGNING 

2/8 17.30

Sæd undersøgelserne fra sæd opsamlet torsdag d. 25 juli (før salgsstoppet og seneste levering fra Hatting Horsens) viser at 2 ud af 13 sædprøver havde virus fra PRRS. De 2 prøver er 1 landrace orne ; 0826 som var negativ mandag d. 22 juli i blodprøverne samt en Duroc blandingsdose . Resultaterne viser at besætningen ikke var gennem smittet ved den sidste levering.

 

OPFØLGNING 

5/8 15.00

Smitte var tilstede allerede 10 juli Hattting Horsens.

Vi har tidligere meldt ud at smitte blev fundet i sektion 2 med duroc orner. I sektionen blev der rent også rutinemæssig udtaget prøver også d. 10. juli. Disse var som forventet negative i Elisa blodprøve testen. Efterfølgende er pool af 3 prøver fra 10/7 blev testet i PCR  i sektion 2 og fandtes positiv for virus i PCR. Prøverne var negative for antistoffer d. 10 juli , fordi de blev udtaget før dyrene når at danne antistoffer.

Resultaterne her viser ret sikkert, at det første smittede dyr allerede var smittet d. 10. juli. Det kunne desværre ikke måles i blodprøverne med de traditionelt anvendte test, hvor man finder antistoffer.

Der vil pågå en række yderlige undersøgelser og vi vil melde ud, hvis der er relevante oplysninger.

 

OPFØLGNING 

15/8 16.30

Hatting holder løbende overblik over eventuelle smitte overførsler fra Hatting- Horsens, der som bekendt blev smittet med PRRS. Inden salgsstoppet har afdelingen I juli måned leveret sæd til 699 besætninger. Vi er desværre bekendt med, at 1 DanBred-opformeringsbesætning er smittet, mens 3 har salgsstop. Smittevejene er endnu ukendte, og derfor ved vi ikke, om det er Hatting der har overført smitten.
Opklaringen er i gang.
Herudover har 2 besætninger (en stor og en lille) meddelt os, at deres besætning er smittet. Her vil vi naturligvis medvirke til opklaringen. Der er således fremkommet tekniske muligheder for at genkende virustypen. Vi vil naturligvis gerne i kontakt med de kunder, som mener deres besætninger er smittede. Ring til kundeservice.