Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Ornesæd

 

Generelt

Den første Hatting station så dagens lys i 1963, som et forsøgsprojekt under ledelse af Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole. Kunstig sædoverføring er under stadig udvikling. Gevinsten ved kunstig sædoverføring er åbenlys ved at man kan indføre avlsmateriale næsten uden smitterisiko. Hatting leverer udelukkende sæd fra DanBred-orner, men det afhænger af kundernes ønsker. Hatting leverer sæd fra ornestationer med PRRS-fri status og fra særskilte ornestationer med PRRS-vaccinerede orner.

Forudsætningen for kunstig sædoverføring er, at reproduktionsresultaterne er helt i top. Derfor tilbyder Hatting specialiseret rådgivning og undervisning.

I 2019 har Hatting 10 stationer og producerer ca. 80.000 doser sæd om ugen. 

Forsøg og udvikling

Hatting bidrager med over 2 mio. kr. årligt til udvikling og forsøg inden for området, som gennemføres i samarbejde med SEGES, Svineproduktion. Den nye viden er grundlaget for kvalitetsudviklingen af sæddosen og for vores rådgivning.

Sæddoserne fra Hatting er produceret efter "Regler for DanBred KS-stationer" som kan findes på SEGES, Svineproduktions hjemmeside. Klik her

Leveringssikkerhed

Hatting har en betydelig overkapacitet af orner for at kunne sikre levering af sæd, hvis en KS-station lukkes. En lukning kan forekomme på PRRS-frie ornestationer, hvis der konstateres en positiv reagent og myndighederne kan lukke en station, hvis der findes reagenter for f.eks. brucellose.

Ved lukning af en station

Ved salgsstop indført af enten Seges , Sundhedskontrollen eller Fødevarestyrelsen udsendes der snarest muligt mail til alle kunder,  der har fået sæd fra den lukkede afdeling de sidste 8 dage på både SMS og mail.

Opdateret september 2019
 
 

Leveringssikkerhed

Hatting tilbyder sæd fra flere racer: DanBred Duroc, DanBred Yorkshire og DanBred Landrace, herud over produceres et antal Pietrain doser, hver uge. 

Duroc produceres primært som produktionssæd, som bruges til produktion af slagtesvin. Der er flere muligheder indenfor Duroc produktionssæd: BasisDuroc, Duroc+kød og TopDuroc. Der er også mulighed for at købe Duroc Navnesæd efter reglerne om køb af navnesæd.

Landrace og Yorkshire produceres som Navne- og Topnavnesæd. Navnesæd bruges til at lave krydsningssøer med og Topnavnesæd bruges til renracet avl og opformering af kernebesætning. Læs mere om emnet i de efterfølgende afsnit.