Tilmeld dig vores nyhedsbrev


 Information omkring Corona

13/3 2020

Vi har en meget stor forpligtigelse overfor hele svineproduktionen i Danmark og vi gør alt for at adskille vores medarbejdere fra hinanden på vores produktionssteder. Det gør simpelthen, at vi i en periode suspenderer muligheden for at afhente sæd og produkter på vores afdelinger.


12/3 2020

Leveringssikkerhed er alfa og omega for Hatting. Derfor har vi indrettet vores virksomhed på 10 afdelinger over hele landet, for at sikre leveringssikkerheden ved sygdomsudbrud af den ene eller anden karakter. Det kommer os tilgode i denne situation, og vi har naturligvis allerede taget en lang række tiltag for
at evt. smitte af Corona ikke skal spredes mellem vores medarbejdere på afdelingerne. Vores reservekapacitet af sæd er dog i denne og næste uge udfordret af, at vi har valgt at levere til Ornestation Mors, som har en afdeling lukket.
Men vi imødeser ingen problemer i den henseende.

Omkring produktsalget har vi et lager til ½ års forbrug, af de produkter, som er allermest kritiske for produktionen hos vore kunder, så vi forventer ingen mangelsituation. Ydermere har vi i vores edb-system indlagt begrænsning pr kunde for at modvirke hamstring. Vi siger også nej til ukendte kunder, som vil købe produkter af os.

Ordremodtagelsen kører uden problemer, fordi vi har et nyt telefonsystem som kundeservicemedarbejderne kan betjene hjemmefra. Vi opfodrer alle kunder til at have lidt mere tålmodighed, da vi forventer et stort pres på telefonerne.
For at hjælpe os og hinanden vil vi dog gerne opfordre vores gode kunder til
at bestille over enten vores hjemmeside www.hattingagro.dk eller på vores telefon App. for at mindske presset på kundeservice.
 
Vi opfodrer til at holde øje med jeres mails og vores hjemmeside. Vi vil melde generelle informationer ud der.

 


 Brancheregler for DanBred KS-stationer

 

Brancheregelsættet er et supplement til gældende dansk og europæisk lovgivning og følges af DanBred KS-stationer i Danmark. Regelsættet for DanBred KS-stationer er en del af  aftale om ”Aftale om DanBred KS-Station”, og fastsat af LFS efter indstilling fra
KSS-udvalget. Formålet med regelsættet er at sikre kunderne ensartede sæddoser af den bedst mulige kvalitet.

Læs Brancheregler for DanBred KS-stationer her


Notat vedr. årsag til PRRS smitte af Hatting Horsens

 

Notat fra SEGES Svineproduktion, om årsagen til smitte af Hatting Horsens sommeren 2019, klik her


Alle DanBred-ornestationer testet fri for PRRS

Alle DanBred-ornestationer, vaccinerede såvel som ikke vaccinerede, er blevet testet fri for PRRS. Alle ornestationer bliver PCR-overvåget hver uge.
De fire PRRS-vaccinerede ornestationer er i løbet af den seneste måned blevet te-stet for PRRS ved PCR. Fremover indgår de PRRS-vaccinerede ornestationer i den ugentlige PCR-overvågning for PRRS, akkurat ligesom ikke-vaccinerede ornestatio-ner. 
”Vi havde ikke regnet med at finde PRRS på nogle af ornestationerne. Når det er sagt, så har episoden med PRRS på en ornestation sidste år gjort, at vi i fremtiden hellere vil gå med livrem og seler end at ende ud i en lignende situation,” siger Christian Fink Hansen, sektordirektør i SEGES Svineproduktion.
Det nye setup med test af ornestationerne betyder, at Sundhedskontrollen har ugentlig PCR-overvågning af DanBreds ornestationer. Samtidig er reglerne for kommunikation til eventuelt berørte landmænd ved fund af PRRS på en ornestation strammet op, og vil ske inden for 3 timer efter modtagelse af laboratoriesvaret.

 


Information omkring serveropdatering d. 22. og 23. februar

 

 

Leveringssikkerhed frem for alt

Vores servermiljø skal have en hel speciel opdatering i weekenden den 22. og 23. februar (dette sker hvert 3. år).

Opdateringen skal ske natten mellem lørdag og søndag.
Da vi ikke er 100% sikre på, at systemet er oppe at køre igen inden søndags produktionen går i gang, har vi derfor valgt, at flytte vores produktion af sæd fra søndag til lørdag. Dette er af hensyn til leveringssikkerheden.

Det betyder for dig som kunde, at der IKKE er nogen levering til mandag den 24. februar.

Alle ordrer, der normalt produceres om søndagen, bliver produceret om lørdagen og herefter leveret om søndagen.
Det betyder, at ordrer til søndag 23. februar (normalt levering mandag den 24 februar), skal være os i hænde senest lørdag den 22. februar kl. 12.00.  
Telefonerne er selvfølgelig åbne lørdag fra 9.00-12.00.

Har du en fast leverance til mandag 24. februar, vil denne blive leveret søndag den 23 februar. Farm Supply vil også blive leveret den 23. februar

Er du i tvivl, så kontakt kundeservice 70159909.  

 

 


 

Information omkring PRRS

Find PRRS manual: Klik her 

 

Marup genåbner

27/1 2020 14:20

Marup genåbner, da de opklarende blodprøveanalyser har vist, at Marup er fri for PRRS.

 

Mistanke om PRRS i Marup

24/1 2020 18:00

På grund af svag Mistanke, er der indført salgsstop på afdelingen i Marup for PRRS, idet der er fundet 1 positiv prøve ud af 27 prøver med anvendelse af Elisa-test/PCR-test. Prøven er Idexx og ved en fejl ikke analyseret i IPT. Alle 27 prøver er testet fri i PCR-testen (analyse for Virus). Ornen der reagerede er en Landrace orne nr. 1905.

Du får en særskilt mail, hvis du har modtaget sæd fra Marup i de seneste 8 dage, med detaljer om, hvad du har fået. Du kan også se produktionsafdelingen på sædposen. Hvis der står (Mar), så er den produceret i Marup afdelingen. Har du sæd fra den afdeling liggende fraråder vi, at anvende det. Mangler du sæd som følge af dette, kan det bestilles i morgen lørdag på tlf. 7015 9909 fra kl. 7.00-9.00. Vi leverer det i løbet af lørdag.

Der forventes svar på IPT analysen mandag eftermiddag. Du vil få direkte besked om resultaterne på SMS og mail.
For yderligere information se Hattings hjemmeside eller kontakt kundeservice fra i morgen eller søndag på tlf. 70159909

Se testresultat her


Hatting Ringsted genåbner

13/1 2020 16:50

Hatting Ringsted genåbner, da de opklarende blodprøveanalyser har vist,  at Hatting Ringsted er fri for PRRS.

 

Mistanke om PRRS i Ringsted

10/1 2020 16:30

På grund af  svag Mistanke, er der indført salgsstop på afdelingen Ringsted  for PRRS, idet der er fundet 1 positiv prøve ud af 34 prøver med anvendelse af Elisa-test/IPT/PCR test. Prøven er positiv i Elisa og IPT testen, men 19 andre orner er negative i PCR-testen. Ornen der reagerede er en landrace orne nr. 1722.

Besætninger der indenfor de sidste 8 dage har modtaget sæd fra denne afdeling får direkte besked.

Der tages opklarende blodprøver og resultatet foreligger, så hurtigt som muligt.

Se testresultat her

 


Hatting KS sætter alle sejl til mod PRRS

 

Læs artiklen i Landbrugsavisen her

 


 

Mistanke om PRRS (Type 2) i Ringsted - Salgsstop 

15/11 2019 15:30 

Hatting Ringsted genåbner, da de opklarende blodprøveanalyser har vist, at Hatting Ringsted er fri for PRRS.

 

14/11 10:30

Alle kunder, der har modtaget sæd fra Ringsted den 13-11-19, har fået direkte besked.
Vi har sendt nye prøver til analyse på DTU og forventer svar hurtigst muligt – senest i morgen fredag.
Alle kunder, som har modtaget sæd fra Ringsted, får direkte besked både på SMS og mail, når dette svar kendes.  

 

13/11 2019 17:15

På grund af Mistanke, er der indført salgsstop på afdelingen Ringsted for PRRS, idet der er fundet 1 positive prøve ud af 33 prøver med anvendelse af Elisa-test og IPT. Der er ikke nogle positive regenter ved PCR i de samme prøver. 

SEGES anbefaler at afvente med at anvende sæd leveret fra Hatting Ringsted, indtil afklaringen er sket. Alle kunder, der har fået sæd fra Ringsted indenfor de sidste 14 dage har fået direkte besked.  

For yderligere information se Hattings hjemmeside eller kontakt kundeservice på tlf. 70159909

 

 


PRRS smitte i Horsensafdelingen

 

Opfølgning

30/10 2019 12:00

I samarbejde med Landbrug & Fødevarer, Svineproduktion er DanBred-KS-selskaberne blevet enige om yderligere overvågning og øgede krav til smittebeskyttelse på KS-stationer. Hatting øgede allerede i begyndelsen af september overvågningen ved at indføre PCR-test, som tester for PRRS-virus, således at der har været undersøgt for både antistoffer og PRRS-virus.

Fremover øges kontrollen til blodprøvning ugentlig på de PRRS-frie KS-stationer med PCR-test og test for antistoffer hver anden uge. Samtidig øges antallet af testede orner. Dette betyder, at en mulig smitte opdages meget hurtigere, og mindsker risikoen for PRRS-smitte med sæden ganske betydeligt. Vi PCR-tester kun på blod, da det er meget mere sikkert end sæd, fordi virusmængden er ca. 1000 gange større i blodet end i sæden hos en ny-smittet orne.

I den nye aftale er der skærpede krav til KS-stationer, som ligger tættere end
1 km på andre svinebesætninger. Hatting har selv valgt at etablere luftrensning med filtre på indsugningsluften på de væsentligste KS-stalde i 2020.
Dette gør vi for at skabe yderligere sikkerhed - belært af smitten på KS-stationen i Horsens. Hattings KS-stationer ligger i forvejen isoleret. På næsten alle afdelinger skal vi ud på 2 km, før vi har reel svineproduktion.

Desuden er opsat yderligere krav til smittebeskyttelse ved den daglige drift på KS-stationerne. Krav som går ud over hvad Fødevarestyrelsen kræver og mere end det Hatting allerede har iværksat.

Omkostningerne til disse tiltag beløber sig for Hattings vedkommende til 0,90 kr. pr. sædportion. Dette vil blive opkrævet særskilt pr. 1. november. Beløbet er foreløbigt, men vi forventer, at det kan reduceres i løbet af 2020.

Der kan naturligvis ikke udstedes garantier for, at en KS-station ikke smittes med PRRS, men risikoen må nu anses som værende meget, meget mindre.

 

OPFØLGNING 

1/10 2019 12:30

I forlængelse af vores information om PRRS-smitten på Horsens-afdelingen er vi nået tættere på smittekilden. Besætningen som sandsynligvis har smittet Horsens-afdelingen ligger 4 km borte. Besætningen er lukket nu pga. konkurs. Men smitte herfra er altså kommet til vores afdeling sandsynligvis gennem luften.

Vores overvågning af vores PRRS-frie afdelinger er nu blevet forbedret, idet vi i siden begyndelsen af september nu anvender den såkaldte PCR-test, hvor man tester for, om virusset skulle være tilstede i blodet. Sagkundskaben mener ikke,  det har værdi at teste i sæden, fordi der er meget mindre mængde virus i sæd end i blod. Ved at teste i sæden får vi alt  for mange ”falsk negative”-resultater, altså hvor dyret er smittet, men der så lidt virus i sæden, at det ikke kan findes. Derfor tester vi i blodet fra ornerne.

Men med anvendelsen af denne test kan vi finde PRRS-virus i blodet noget tidligere end ved at analysere for antistoffer. Vi fortsætter med de hidtidige PRRS-test for antistoffer, for selve virusset kan kun findes i blodet i ret kort tid. Herudover får vi nu analyseret resultaterne hurtigere efter, at prøverne er sendt til analyse. Vi samarbejder fortsat med SEGES Svineproduktion for at lave den helt optimale overvågning og beskyttelse af vores KS-stationer. For det er jo SEGES der har bestemt, hvordan vi skal overvåge vores KS-stationer.

De fleste af de besætninger, som desværre sandsynligvis er blevet smittet gennem sæden, har fået flere sædleveringer i løbet af juli måned. Vi ved efterfølgende , at smitten allerede d. 10. juli var til stede i afdelingen og derfor er det vanskeligt at fastslå med hvilken sædleverance besætningen reelt er smittet. Vi forventer ikke, der er flere besætninger der ud over de ca. 40 besætninger som vi har kendskab til er smittet.

 

OPFØLGNING 

12/9 2019 14.00

Dine kontaktoplysninger/information ved mistanke om PRRS og andre sygdomme på en af Hattings ornestationer.
 
Når der indføres salgsstop, som følge af mistanke om PRRS, Brucellose  etc., vil du som sædkunde modtage besked fra Hatting. Du vil få beskeden, hvis du indenfor de seneste 14 dage har fået leveret sæd fra afdelingen. Du vil få oplyst på hvilken baggrund indførslen af salgsstoppet er sket. Du vil ligeledes få muligheden for at få sæd leveret fra andre afdelinger, hvis den leverede sæd fra afdelingen endnu ikke er brugt.
Derfor er det vigtigt, at dine kontaktoplysninger hos Hatting er ajour.
Vi vil jævnligt sende dig en oversigt over, hvilke mailadresser og mobiltelefonnumre, vi skal sende til for din eller dine besætninger.

 

OPFØLGNING 

5/9 2019 13.30

Nu har Hatting Horsens været lukket i 5 uger, efter PRRS-infektion blev konstateret på afdelingen. Vi har bedt kunderne melde tilbage til os, hvis deres besætning var smittet med PRRS i perioden fra primo juli. Vi vil gerne opfordre alle kunder til stadig at gøre det, så vi har information om omfanget.

De berørte besætninger er alle blevet kontaktet på mail. I skrivende stund drejer det sig om 22 besætninger, heraf 3 opformeringsbesætninger samt en karantæne af sopolte. I samarbejde med SEGES og besætningernes slagteri opfordrer vi kunden til, for Hattings regning, at typebestemme deres virus.

Vi er i gang med at evaluere den fremtidige overvågning og lave tiltag på, at forbedre smittebeskyttelsen yderligere. Når tiltagene er besluttet meldes dette naturligvis også ud.

 

OPFØLGNING 

23/8 2019 14.30

Det må ikke ske igen
Det er nu 3 uger siden der sidst blev leveret sæd fra Hatting Horsens efter smitten med PRRS.
På nuværende tidspunkt er mindst 4 besætninger smittet med PRRS ud af de 699 besætninger, der har fået leveret sæd fra afdelingen i juli måned. Vi ved desværre endnu ikke, om de er smittet med sæd fra Hatting. Men hvis det er tilfældet, er det fuldstændig uacceptabel og det giver anledning til straks at revurdere vores PRRS-handlingsplan. 
For at undgå smitte, har vi en meget høj smittebeskyttelse gennem placering af vores afdelinger, personkarantæner, adskillelse af stalden og laboratoriet, men vi fik smitten ind alligevel. Det betyder, at smittebeskyttelsen skal øges yderligere. Vi ved imidlertid ikke hvor smitten kom fra, men vi ved, at smitten har været på afdelingen mindst 14 dage, før vi opdagede den.
Det er dog sandsynligt, at smitten er kommet ind med ventilationsluften. Så derfor etablerer vi nu luftfilter på ventilationen på vores Horsens- afdeling. Derved øger vi smittebeskyttelsen markant. Der er tale om et fysisk filter, der med stor sikkerhed fanger bakterier og viruspartikler.
Hatting følger SEGES’s overvågningsprogram af PRRS på PRRS-frie KS-stationer. Men da vi indtil nu ikke kender smittevejene, vil vi etablere en yderligere overvågning af PRRS på alle vores PRRS-frie afdelinger med de nyeste teknikker i samarbejde med Sundhedskontrollen i SEGES. Det skal være sikkert at få leveret topgenetik fra Hatting. Selvom man selvfølgelig ikke kan sikre sig 100%, så skal vi gøre alt indenfor de normale rammer for at undgå smitten.

 

OPFØLGNING 

15/8 2019 16.30

Hatting holder løbende overblik over eventuelle smitte overførsler fra Hatting- Horsens, der som bekendt blev smittet med PRRS. Inden salgsstoppet har afdelingen I juli måned leveret sæd til 699 besætninger. Vi er desværre bekendt med, at 1 DanBred-opformeringsbesætning er smittet, mens 3 har salgsstop. Smittevejene er endnu ukendte, og derfor ved vi ikke, om det er Hatting der har overført smitten.
Opklaringen er i gang.
Herudover har 2 besætninger (en stor og en lille) meddelt os, at deres besætning er smittet. Her vil vi naturligvis medvirke til opklaringen. Der er således fremkommet tekniske muligheder for at genkende virustypen. Vi vil naturligvis gerne i kontakt med de kunder, som mener deres besætninger er smittede. Ring til kundeservice.

 

OPFØLGNING 

5/8 2019 15.00

Smitte var tilstede allerede 10 juli Hattting Horsens.

Vi har tidligere meldt ud at smitte blev fundet i sektion 2 med duroc orner. I sektionen blev der rent også rutinemæssig udtaget prøver også d. 10. juli. Disse var som forventet negative i Elisa blodprøve testen. Efterfølgende er pool af 3 prøver fra 10/7 blev testet i PCR  i sektion 2 og fandtes positiv for virus i PCR. Prøverne var negative for antistoffer d. 10 juli , fordi de blev udtaget før dyrene når at danne antistoffer.

Resultaterne her viser ret sikkert, at det første smittede dyr allerede var smittet d. 10. juli. Det kunne desværre ikke måles i blodprøverne med de traditionelt anvendte test, hvor man finder antistoffer.

Der vil pågå en række yderlige undersøgelser og vi vil melde ud, hvis der er relevante oplysninger.

 

OPFØLGNING 

2/8 2019 17.30

Sæd undersøgelserne fra sæd opsamlet torsdag d. 25 juli (før salgsstoppet og seneste levering fra Hatting Horsens) viser at 2 ud af 13 sædprøver havde virus fra PRRS. De 2 prøver er 1 landrace orne ; 0826 som var negativ mandag d. 22 juli i blodprøverne samt en Duroc blandingsdose . Resultaterne viser at besætningen ikke var gennem smittet ved den sidste levering.

 

OPFØLGNING 

1/8 2019 17.00

Prrs svar på serologiske undersøgelse på Hatting Horsens afd. udtaget onsdag d. 31 juli

Ved blodprøver udtaget den 22. juli blev der fundet en positiv reagent for PRRS i en af de 6 sektioner og stationen fik efterfølgende salgsstop. Blodprøver udtaget 9 dage senere onsdag d. 31 juli i de øvrige 5 sektioner viste, at smitten var spredt i begrænset omfang til de øvrige sektioner. Stationen var således endnu ikke gennemsnittet i går onsdag.

I de 2 sektioner med Landrace og Yorkshire orner blev der udtaget 34 prøver fra orner og af disse var kun  6 dyr  smittet.  

Vi afventer nu PCR test for PRRS fra poolede sædprøver fra en del af de blodprøvede orner opsamlet torsdag d. 25 juli som var sidste dag,  der er udsendt sæd fra afdelingen. Resultatet kommer fredag.

 

OPFØLGNING

31/7 2019 15.00

På Horsens afdeling blev der indført salgsstop fredag d. 26 juli kl. 15.00 efter fundet af 1 PRRS positiv blodprøve udtaget mandag 22. juli. Infektionen i sektionen blev bekræftet mandag d. 29. juli. Dvs. at stikprøverne i de 5 andre sektioner på Horsens afdeling var PRRS negative. Ingen kunder har naturligvis fået leveret sæd efter salgsstoppet blev indført. Til de kunder, som har fået sædbatches fra duroc-orner i den inficerede sektion, vil der tilgå særskilt information.
For at søge at finde smitteudbredelsen i hele afdelingen med 6 sektioner er der d.d. taget 20 blodprøver i hver sektion. Derudover har vi sendt sædprøver fra den 25 juli til PCR-analyse. Ligeledes prøver vi at finde sæddoser opsamlet tidligere, som kan analyseres for indhold af PRRS virus.
På den baggrund kan vi bedre udtale os om , hvornår smitten indtraf. Men det er opfattelsen at fundet af smitten er sket tidligt i smitteforløbet og derfor er der lille sandsynlighed for at de andre sektioner er smittet.
Vi vil løbende holde jer orienteret, via mail og informationer på hjemmesiden

 

Nedenfor ses link til Seges’s anbefaling

https://svineproduktion.dk/aktuelt/nyheder/2019/07/310719_forholdsregler_i_forhold_til_mulig_pprs-smitte

 

30/7 2019 15.30

Hatting Horsens afdelingen (DK-1351) konstateret smittet med PRRS i et staldafsnit med 25 Duroc produktionsorner.

Ved de rutinemæssige prøver udtaget mandag d. 22 juli reagerede 1 orne positiv for PRRS. Der blev øjeblikkelig indført salgsstop og der blev taget omprøver lørdag morgen. Disse viste sammen med PCR tests, at sektionen var smittet. I sektionen forefindes kun Duroc produktionsorner. De øvrige staldafsnit har ikke vist PRRS smitte i den rutinemæssige PRRS stikprøve overvågning senest udtaget 22/7-2019

Det er over 17 år siden, at en PRRS fri Hatting KS-station senest er blevet smittet, hvor der har været risiko for, at smitten overføres med sæden. Tidligere veterinære undersøgelser har vist, at smitten kan overføres med sæden kort efter, at ornen er smittet.
Risikoen betragtes dog som værende relativ lav.

Horsens afdelingen vil nu blive total saneret.

Yderligere oplysninger kontakt direktør Per Nyby Pedersen på 21699229 eller kundeservice på 7015 9909.